Home » Новини, ваканции, олимпиади и санкции на ученици

Последни публикации

Новини

  Новини, ваканции, олимпиади и санкции на ученици

  С празнично настроение и спортен ентусиазъм днес премина Общинският кръг на Националното състезание по Безопасност на движението по пътищата за учениците от V до VII клас за учебната 2023/2024 г, на което домакин беше нашето училище. Сред официалните гости на съревнованието бяха: Кметът на Община Борован Иван Костовски, Петър Иванов – началник РУ на МВР Бяла Слатина, пол. инспектор Мирослав Макавеев, инж. Петя Личева – старши експерт по професионално обучение и образование в РУО – Враца, директорите на основните училища от Община Борован участници в състезанието, учители и ученици.

  Турнирът между основните училища в Борован, Малорад и Добролево се проведе в два основни кръга: теоретичен състоящ се в отборно решаване на тест и практически със съревнователен характер. Учениците от основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Малорад събраха най-много точки на теоретичния тест. На второ място беше класиран отборът на ОУ „Отец Паисий“, с. Борован, а на трето се класира отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Добролево.

  В крайното класиране на първо място с най-голям брой точки се класира отборът на ОУ „Отец Паисий“, с. Борован. На второ място се класираха учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Малорад, а третото място бе за отбора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Добролево.

  Кметът на Общината г-н Иван Костовски поздрави всички участници за положеното старание и спортния заряд при подготовката и представянето им в съревнованието, и наградù отборите с купи и медали.

  В днешния студен и мрачен 29. февруари на високосната 2024 година ние, малките и по-големи ученици съвместно с нашите учители и г-жа Нели Найчова директор на училището ни окичихме задружно почти всички дървета в училищния парк, като се надяваме с тази наша красива инициатива да насърчим „сърдитата“ Баба Марта утре да ни посрещне със слънчева усмивка на лицето и да ни зарадва с мартенички пъстри, бели и червени, за да сме всички здрави, румени, засмени…

  За поредна година на 28. февруари в нашето училище се отбеляза Международният ден срещу тормоза, известен като „Ден на розовата фланелка“ в израз на съпричастност и подкрепа към международната инициатива, която се отбелязва всяка година в последната сряда на месец февруари.

  Учениците се включиха с много ентусиазъм като облякоха розови дрехи, пяха песни за приятелството, изработиха тематични пана, стикери и постери, пуснаха розови балони, които полетяха към небето с послания за доброта, взаимно уважение и взаимопомощ.

  Гост на инициативата беше г-жа Ивалина Николова младши експерт „Хуманитарни дейности“ в община Борован, която призова всички да се обединим в общата идея да изградим отношения на толерантност и нетърпимост към проявите на тормоз.

  Всяка година, на 19 февруари, ние с нескрита тъга, болка и преклонение, си припомняме за Васил Левски – за най-великия българин, когото съдбата бе натоварила с мисията да бъде Българският Христос. Днес почетохме паметта на Апостола на българската свобода. На училищното утро , посветено на 151 години от Обесването на Левски, учениците от 5.клас с класен ръководител Ива Гачовска, представиха литературно –музикалната програма под наслов: „Ти ни трябваш, Апостоле“ – своеобразен спектакъл от стихове, музика и драматизацията „Разпитът на Левски пред съда“.

  Днес ОУ „Отец Паисий“, с. Борован, бе домакин на организирания от РУО – Враца тренинг – обучение на тема: „Професионални компетентности за работа при случаи на насилие над деца“.

  Пред педагогическите специалисти от училищата в Община Борован гост –лекторът госпожа Вера Колешева, педагог и експерт, представи ключовите аспекти за закрилата децата и начините за действие на професионалистите от образователната сфера.

  В дискусиите по темата, в хода на обучението, активно се включи госпожа Ивка Гиздина – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Враца.

  С цел повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти за съвместно преподаване, днес в ОУ „Отец Паисий“, с. Борован, се проведе демонстрационен урок – тренинг по История и цивилизации в 5. клас на тема „Времето в историята – минало, настояще и бъдеще“. Ива Гачовска – старши учител в прогимназиален етап и Ивета Тодорова – ресурсен учител доказаха, че съвместното преподаване учител по общообразователен учебен предмет и ресурсен учител е мисия възможна. В работната среща г- жа Ивка Гиздина – ст.експерт по приобщаващо образование в РУО – Враца представи научно – практически аспекти по тематиката. С благодарност за ентусиазма и ползотворната екипна дейност на педагогическите специалисти и подкрепата от РУО – Враца!

  ОЛИМПИАДИ 2023-2024 ГОДИНА

  ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

   (2) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Преместването в друга паралелка на същото училище се извършва по ред, установен в правилника на училището.

     (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.

    Чл. 102. (1) Редът и условията за преместване се отнасят за ученици от I до ХII клас от неспециализираните държавни, общински и частни училища.

     (2) Редът и условията за преместване на ученици в училищата по изкуствата, училищата по културата и спортните училища се определят в наредбите по чл. 146, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПУО.

    Чл. 103. Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която искат да постъпят в приемащото училище.

    Чл. 104. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват:

      1. незаетите места;

      2. освободените през учебната година места.

     (2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

    Чл. 105. Преместването от едно възпитателно училище в друго и от един социално-педагогически интернат в друг се извършва от Министерството на образованието и науката по ред и при условия, определени в Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2016 г.).

    Чл. 106. (1) Учениците може да се преместват, както следва:

      1. от I до VI клас – през цялата учебна година;

      2. от VII – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

  Семейството е опора, топлина, споделеност.

  На днешния християнски празник – 21 ноември отдаваме почит към християнското семейство, ценностите и добродетелите, които то съгражда и пази.

  Директорът на училището г-жа Нели Найчова отправи благопожелания към учениците, учителите и непедагогическия персонал и техните семейства, защото семейството е най-малката, но най-важната градивна частица на обществото от незапомнени времена до ден днешен.

  В часовете за Занимания по интереси учениците от 1. до 7. клас изработиха картички, постери, направиха си семейни къщички и тематични кътове, с които обогатиха знанията си за днешния ден – Денят на християнското семейство.

  С благодарност и към родителите, които бяха част от училищните инициативи посветени на празника.

  На 21 ноември – Денят на християнското семейство учениците от 4 клас с ръководител в група Марина Гойлашка и г-жа Нели Найчова-директор на нашето училище, посетиха храма „Св. Николай“ в с. Борован, където ги посрещна отец Георги. Той проведе беседа с децата за значението на празника Въведение Богородично и историята на малката Мария, въведена в храма от своите родители Йоаким и Ана. Благодарим на отец Георги за топлото посрещане и молитвата, която отправи за малките учениците.

  И ние се включихме в благородното начинание на националната кампания Капачки за Бъдеще . Учениците от 2 клас членове на клуб „Млад еколог“, с класен ръководител г-н Ивалин Сълковски и четвъртокласниците от клуб „Природата около нас“, с класен ръководител Ива Иванчева от началото на учебната година се заеха със задачата да съберат колкото се може повече пластмасови капачки и алуминиеви кенчета. Днес, 12 ноември събраните суровини бяха извозени и предадени в събирателния пункт в гр. Враца, организиран от Клуб за Бъдеще – Враца . Както всички знаем каузата на кампанията е закупуването на шеста неонатологична линейка. За участието си в благородното начинание двата клуба получиха Грамоти за дарение.

  P.S. Благодарим за съдействието на г-н Емилиян Кадийски и г-н Ивайло Христов!

  В периода 16 -18.10.2023 г., в град Плевен, госпожа Ива Гачовска и госпожа Албена Лазарова взеха участие в VIII -та Национална научно-практическа конференция: „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи“, организирана от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. За показан висок професионализъм и оригинална разработка на интердисциплинарен урок на тема: „Историята в един урок на три езика“ нашите учители са високо оценени от авторитетно академично жури и наградени, като специално бяха избрани лично от госпожа Янка Такева да дадат интервю за Българското национално радио по програма “ Хоризонт“, за предаването „12+3“.

  Информация за помагане на младежите, лишени от родителски грижи, информация за възможностите, които им предоставя държавата по отношение на тяхното образование

  Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

  Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

  28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
  23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
  03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
  30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
  05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

  Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

  06.02.2024 г.  I – XII клас

  Неучебни дни

  17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
  20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
  19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
  21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

  Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

  13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)

  29.05.2024г. – I – III клас(14 учебни седмици)

  14.06.2024г. – IV- VI клас (16учебни седмици)

  28.06.2024г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за паралелките с професионална mодготовка или с дуална система на обучение в X и в XI клас)

  САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

  „…От къде започва училището? От училищния праг, от първите букви, които сме изписали с несигурни ръце! От усмивката на любимата първа учителка, от вълнуващата среща с истинското приятелство! А може би от споделената радост на празника.“

  Днес, 15 септември 2023 година в нашето училище тържествено беше открита новата учебна 2023-2024 година. Гости на празника бяха: инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован, г-жа Ивалина Николова – младши експерт Хуманитарни дейности, г-жа Анита Иванова – директор на ЦПЛР „Маша Белмустакова“, с. Борован и много родители .

  Поздравителни адреси поднесоха г-жа Десислава Тодорова и г-н Петър Станев – Председател на Общински съвет – Борован.

  Директорът на училището г-жа Нели Найчова пожела на всички учители и ученици новата учебна година да бъде успешна и спорна, да бъде здрава и благодатна!

  Читалище „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил обяви ежегодния си коледен конкурс на тема „Моята Коледа – 2022“, който се проведе за седемнадесета поредна година в пет направления – картина, картичка, сурвачка, сувенир и маска. Учениците от ОУ “Отец Паисий” с. Борован участваха в направление картичка (V, VIII клас). По време на часовете в сборна група ЦДОУД VI-VII клас – Занимание по интереси, под наслов “Коледна работилница” с ръководител г-жа Грета Йорданова, сръчковците Таня Христова от VII-а клас, Валенсио Антонов VII-a клас, Галена Донкова VII-a клас и Ребека – Рая Миткова от VI – a клас, взеха почетното първо място в направление картичка, ІV -та група: V- VIII клас. Участието в конкурса имаше за цел, да стимулира въображението на участниците и да насърчи развитието на творческите им умения. Неочаквано за всички нас, те бяха заслужено възнаградени.

  Днес – 1 ноември, отбелязваме Деня на народните будители – празник, дошъл от сърцата на българите в знак на благодарност и уважение към хората на духа, на перото, на книгата, към просветителите и борците за национално освобождение.

  Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

  Днес, в навечерието на Василица – ромската нова година, членовете на Ученическия парламент на нашето училище, учениците от групата с Факултативни учебни часове по Фолклор на етносите – Ромски фолклор -6.клас, с ръководител госпожа Ива Гачовска и директорът на училището ни – госпожа Нели Найчова „гостуваха“ от разстояние в електронна среда на ПОСОЛСТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ. Символичен домакин на срещата бе лично Посланикът на Германия – Негово Превъзходителство Кристоф Айххорн. Госпожа Найчова представи нашите участници и направи кратка визитка на училището ни. Учениците представиха пред Посланика основни моменти от 200-годишната история на училището, поздравиха го с изпълнение на емблематичната за празника песен „Василица романи“, показаха какво представлява сурвачката, как се изработва тя и с наричанията и благопожеланията си сурвакаха, макар и от разстояние, Негово Превъзходителство Кристоф Айххорн.

  16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЕТНИЧЕСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ

  През 1996 г. OOН учредява 16 ноември като Международния ден на толерантността. Един ден в годината, на който би било добре да се замислим за  разбирането, подкрепата и истинската съпричастност с всички онези, които по някакъв начин са различни от нас. 

  След проведения в електронна среда Час на класа, посветен на Международния ден на толерантността, учениците от 6.клас, с класен ръководител Ива Гачовска и учител в група за Целодневна организация на учебния ден – Цветан Цолов, се обръщат със следващото видео към всички ученици  с призив да превърнем нашия втори дом – ОУ „Отец Паисий“, в училище по толерантност.

  Нашите най-малки възпитаници от нашето училище – първокласниците, се включиха във фотоконкурса на издателска група „Просвета“ за най-красива „първокласна“ стая.

  Тържествено откриване на новата учебна 2021 – 2022 година. Да е честита, спорна, здрава и успешна на всички учители и ученици!

  Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

  Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

  30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
  24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
  01.02.2022 г. – междусрочна 
  01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
  07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за XII клас

  Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

  02.02.2022 г.  I – XII клас

  Неучебни дни

  18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
  20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
  25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
  14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
  16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

  Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

  12.05.2022 г.    XII клас (13 учебни седмици)
  31.05.2022 г.    І – III клас (14 учебни седмици)
  15.06.2022 г.    IV – VІ клас (16 учебни седмици)
  30.06.2022 г.    V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
  30.06.2022 г.    VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
  за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

  ОЛИМПИАДИ

  Информираме Ви, че съгласно Правилата за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от министъра на образованието и науката със заповед РД 09-2784/ 29.10.2019 г., във връзка със защитата на личните данни се изпълняват т. 11 и 12, а именно:

  1. За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученикаподава в училището, в което се обучава, за трите кръга на всяка олимпиада, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:

  11.1. резултатите на ученика от олимпиадата и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

  11.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

  1. При липса на изрично изразено съгласие:

  12.1. по т. 11.1. – резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика;

  12.2. по т. 11.2. – се предоставя възможност, същите да не бъдат включени в снимковия материал.

  В същата връзка, по ваше желание, имате право и на отказ на първоначално даденото съгласие за публикуване и  изтриване на публикуваното според т.73 от Правилата, а именно:

  73. Правото на изтриване на публикувани лични данни, за които първоначално е декларирано съгласие по т. 11, се упражнява от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родител/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено подаване на искане до директора на училището, пред когото съгласието е декларирано.

  ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА НЕЛИ НАЙЧОВА

  ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ СЕЛО БОРОВАН

  Талантливо борованско дете с награда от литературен конкурс

  https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19441477&SiteID=922

  Знам и мога

  ДОКУМЕНТИ: