Home » За вас родители и ученици

Последни публикации

Новини

    За вас родители и ученици

    Практически съвети за деца и ученици за защита на личните данни в онлайн среда.

    ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА УЧЕНИК

    ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

    Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите