Home » Квалификация на педагогически специалисти

Последни публикации

Новини

  Квалификация на педагогически специалисти

  ГРАФИК ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

  Във връзка с плана за квалификация на педагогическия персонал, в периода 09 – 11.04.2023 год. се проведе обмяна на опит в гр. Велико Търново. Педагогическата колегия на ОУ „Отец Паисий“ посети ОУ „Бачо Киро“, гр. В. Търново и представи добри практики за работа в ГЦДОУД – Занимания по интереси. Любезните домакините ни запознаха с тяхната работа, като ни представиха иновативни практики и проектни дейности в техния STEM център, учебни стаи и физкултурни салони, ресурсен кабинет и актова зала.

  КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  ГРАФИК ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – 2022/2023

  Изнесено обучение на тема „Интерактивни средства за обучение“ – 10 – 12.07.2022 год. гр. Вършец