Home » НП“България – образователни маршрути“

Последни публикации

Новини

  НП“България – образователни маршрути“

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА – „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЛНИ МАРШРУТИ“ – 2023

  МОДУЛ 1 „ОБРОЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“

  МАРШРУТ 1 – ОБЛАСТ БУЛГАС – БУЛГАС – СОЗОПОЛ – ПРИМОРСКО  – ПЕТДНЕВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МАРШРУТ С ЧЕТИРИ НОЩУВКИ В ХОТЕЛ „ПРИМОРСКО“ – ГРАД ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС, ПО ЧЕТИРИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ,

  2. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

  3. БИОЛОГИЯ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОЛОГИЯ

  4. ЕТНОГРАФИЯ, ФОЛКЛОР, ЗАНАЯТИ

  Цел: Избраният образователен маршрут в област Бургас с направления: история  и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; етнография, фолклор и занаяти –  ще допринесе за по – задълбочено опознаване на родната природа и култура, за личностно и гражданско развитие на учениците, за патриотичното им възпитание. Цели се формиране на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, подпомагащи пълноценното развитие на учениците като индивидуалности и членове на обществото и формиране на позитивно отношение към историята на българската нация, природните забележителности и уважение към обичаите и ритуалите в резултат от тяхното познаване.

  В периода 25 – 29 август 2023 г. се проведе пътуване по национална програма „България – образователни маршрути – 2023“, модул 1 „Образователни маршрути“. В програмата на петдневното пътуване 40 ученици от 1-ви до 6-ти клас посетиха природни обекти и паркове, исторически и етнографски музеи, архитектурни паметници, археологически резервати и се насладиха на красотата на Черно море в градовете Приморско, Созопол и Бургас.