Home » Подкрепа за успех

Последни публикации

Новини

  Подкрепа за успех

  Днес, 29.06.2022 г., в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Бяла Слатина, се проведе междуучилищна инициатива по проект: „Подкрепа за успех“. Представители на МОН, РУО – Враца, директори на училища, образователни медиатори и родители участваха в кръгла маса на тема: „Успехът на „Подкрепа за успех“. За учениците от общините Бяла Слатина, Борован и Хайредин участващи в проекта, бе организиран хепънинг под наслов: „Довиждане, училище! Ваканция, здравей!“, на който учениците показаха своите знания и умения, и символично поставиха началото на незабравимите летни приключения.

  Група по Проект – Подкрепа за успех по Български език и литература с учениците от 4 клас с ръководител Ивалин Сълковски. Внимателно и усърдно се справят с поставените им задачи.

  Група по Проект – Подкрепа за успех по Български език и литература с ученици с обучителни затруднения от 2. клас с ръководител Марина Гойлашка. В часовете учениците успешно затвърдиха основните пропуски по предмета, като работиха с интерес и много желание.

  Група с обучителни затруднения по Математика 7 клас по проект „Подкрепа за успех“ с ръководител Евгения Коцовска

  Група с обучителни затруднения по Български език и литература 6 клас по проект „Подкрепа за успех“ с ръководител Наташа Димитрова

  Учениците от група с обучителни затруднения по Български език и литература по проект „Подкрепа за успех“- 1клас, с класен ръководител г-жа Милена Коцилковска проведоха своите занимания на тема: „Четене и писане-лесно и интересно“.

  Група с обучителни затруднения по Български език и литература 3 А клас по проект „Подкрепа за успех“ с ръководител Мима Иванова

  Учениците от група с обучителни затруднения по Математика по проект „Подкрепа за успех“ 3 б клас, с класен ръководител г-жа Калина Иванова успешно се справиха с поставените им задачи.

  Група по проект – „Подкрепа за успех“ с обучителни затруднения по Български език и литература -3 а клас с ръководител Мима Иванова

  Днес, учениците от група с обучителни затруднения по Български език и литература по проект „Подкрепа за успех“- 1клас, с класен ръководител г-жа Милена Коцилковска проведоха своите занимания на тема: „Пиша под диктовка-вярно,графически правилно и красиво“.

  Подкрепа за успех, група с обучителни затруднения по математика 1 клас, ръководител Миглена Русинова.

  Работа на ученици от втори клас в група математика по проект „Подкрепа за успех“

  Група по Проект – Подкрепа за успех по Български език и литература с учениците с обучителни затруднеиня от 4 клас, с ръководител Ивалин Сълковски.

  Група по Проект – Подкрепа за успех по Български език и литература с ученици с обучителни затруднения от 6 клас с ръководител Наташа Димитрова. В часовете учениците изпълняват поставените им индивидуални задачи в зависимост от техните пропуски.

  Група по Проект – Подкрепа за успех по Български език и литература с ученици с обучителни затруднения от 2. клас с ръководител Марина Гойлашка. В часовете учениците успешно затвърдиха и допълниха основните пропуски по предмета, като работиха с интерес и много желание.

  Учениците от групата по математика 7 клас по проект „Подкрепа за успех“ с ръководител г-жа Евгения Коцовска. Работи се индивидуално със всеки ученик, в рамките на индивидуалните им възможности. Участниците в групата са мотивирани да усвоят образователния минимум от знания за успешно представяне на НВО 7 клас по математика.

  РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ ПО „ПОДКРЕПА НА УСПЕХ“ ЗА 2021 – 2022 ГОДИНА

  1. Български език и литература 1-ви клас – Милена Коцилковска
  2. Математика 1-ви клас – Миглена Русинова
  3. Български език и литература – 2-ри – Марина Гойлашка
  4. Български език и литература – 3а клас – Мима Иванова
  5. Математика – 3б Клас – Калина Иванова
  6. Български език и литература 4 -ти клас – Ивалин Сълковски
  7. Български език и литература 6-ти клас – Наташа Димитрова
  8. Математика 7-ми клас – Евгения Коцовска

  ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

  Група по Проект – Подкрепа за успех по Български език и литература с ученици с ученици с обучителни затруднения от 1. клас с ръководител Марина Гойлашка. В часовете учениците успешно затвърдиха и допълниха основните пропуски по предмета, като работиха с интерес и много желание.

  Група по Проект Подкрепа за успех с обучителни затруднения по Български език и литература-II a клас с ръководител Първолета Бошкова

  Проект „Подкрепа за успех“ група с обучителни затруднения по Математика 3 клас с ръководител Илияна Мончовска. В часовете учениците участват активно и с интерес се включват в решаване на задачите и допълват своите пропуски по математика.

  Проект „Подкрепа за успех“ Група с обучителни затруднения по Български език и литература II a клас с ръководител Първолета Бошкова. Учениците с интерес се включват в часовете и затвърждават и обогатяват своите знания.

  Група от 2б клас с обучителни затрудненияпо математика по проекта „Подкрепа за успех“ с ръководител г-жа Калина Иванова. Учениците с голям интерес решават задачи, за да попълнят своите пропуски в знанията по математика.

  „Подкрепа за успех“, група по Български език и литература с ученици с обучителни затруднения от 2Б клас с ръководител Миглена Русинова успешно работят по затвърждаване и обогатяване знанията по предмета

  Учениците от групата по математика 7 клас по проект „Подкрепа за успех“ с ръководител г-жа Евгения Коцовска. В часовете се работи индивидуално със всеки ученик, като се наваксва пропуснатия учебен материал от всеки в рамките на индивидуалните им възможности. Участниците в групата са мотивирани да усвоят образователния минимум от знания за успешно представяне на НВО 7 клас по математика.

  Днес, учениците от група с обучителни затруднения по Български език и литература по проект „Подкрепа за успех“- 4 клас, с класен ръководител г-жа Милена Коцилковска проведоха своите занимания на тема: Изговор и правопис на числителни имена.

  В групата по Проект – Подкрепа за успех – Математика с ученици обучителни затруднения от 4 клас с ръководител Траяна Енчева. Малките математици участват с интерес и по време на проведените занимания разбраха, че от най-трудния передмет математиката може да се превърна в интересна и забавна.

  В групата по Проект – Подкрепа за успех по „Човекът и природата“ с ученици с обучителни затруднения от 6 клас с ръководител Цветана Митева. В проведените часове учениците придобиха умения да използват научни данни за съобщаване на различни природни явление, опиращи се на факти. Придобиха способност да се различават основните характеристики на научното търсене, както и да се съобщават разсъжденията и заключенията, които са довели до тях; нагласа за любопитство към научния напредък, осъзнаване на напредъка, но също и на свързаните с него ограничения и рискове.

  В групата по проект „Подкрепа за успех“ по английски език с ръководител Албена Лазарова – участват 5 ученици от 5 клас. В проведените занимания децата научиха, че освен важно и полезно, ученето на английски език може да е забавно и лесно.

  Група с обучителни затруднения по математика в 3 клас, по проект: „Подкрепа за успех“ с ръководител г-жа Илияна Мончовска. Днес учениците проведоха поредния час, в който упорито решаваха задачи, чрез които обогатяват и затвърдяват знанията си по математика. Както всеки път учениците проявиха голям интерес и взеха активно участие в заниманията по проекта.

  Група от 2 „б“ клас с обучителни затруднения по математика по проект: „Подкрепа за успех“ с ръководител г-жа Калина Иванова. Днес учениците проведоха поредния час, в който упорито решаваха задачи, за да попълнят своите пропуски в знанията си по математика. Както всеки път учениците проявиха голям интерес и взеха активно участие в заниманията.

  Днес 20.11.20 год., учениците от група с обучителни затруднения по Български език и литература по проект „Подкрепа за успех“- 4 клас, с класен ръководител г-жа Милена Коцилковска проведоха своите занимания на тема: Изговор и правопис на гласни и съгласни букви.

  ПЛАТФОРМА НА ПРОЕКТА

  Групи за допълнителни обучение и техните ръководители:

  1. Български език и литература – I-а Марина Гойлашка
  2. Български език и литература – II-а клас – Първолета Бошкова
  3. Български език и литература – II-б клас – Миглена Русинова
  4. Математика – II-б клас – Калинка Иванова
  5. Математика – III-а клас – Илияна Мончовска
  6. Математика – IV-а клас – Траяня Енчева
  7. Математика – I- а клас – Марина Гойлашка
  8. Човекът и природата – VI-а клас – Цветана Митева
  9. Английски език – V-а клас – Албена Лазарова
  10. Математика – VII-а клас – Евгения Коцовска