Home » Всеки ученик ще бъде отличник – 3 ЦМЕДТ

Последни публикации

Новини

  Всеки ученик ще бъде отличник – 3 ЦМЕДТ

  XVII-и детски ромски фестивал „Отворено сърце“, 3-4 юни 2022г., гр. Велико Търново, ЦМДТ „Амалипе“. Отлично представяне на нашите ученици с ръководители г-жа Ива Гачовска и г-жа Миглена Русинова.

  Представяме Ви моменти от тържествения час, посветен на Василица – ромската Нова година, в който участват членове на Ученическия парламент на училището и ученици от групата с Факултативни учебни часове по Фолклор на етносите – Ромски фолклор – 6.клас, с ръководител госпожа Ива Гачовска. Учениците изработват сурвачка, която е един от най-важните символи на празника Банго Васил. Те разказват за традициите и обичаите на Василица, за Банго Васил и поднасят на всички хора своите поздрави с изпълнението на песента „Василица романи“ и благопожелания си за честита, мирна, здрава, успешна и щастлива Нова 2022 година.

  Днес, в навечерието на Василица – ромската нова година, членовете на Ученическия парламент на нашето училище, учениците от групата с Факултативни учебни часове по Фолклор на етносите – Ромски фолклор -6.клас, с ръководител госпожа Ива Гачовска и директорът на училището ни – госпожа Нели Найчова „гостуваха“ от разстояние в електронна среда на ПОСОЛСТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ. Символичен домакин на срещата бе лично Посланикът на Германия – Негово Превъзходителство Кристоф Айххорн. Госпожа Найчова представи нашите участници и направи кратка визитка на училището ни. Учениците представиха пред Посланика основни моменти от 200-годишната история на училището, поздравиха го с изпълнение на емблематичната за празника песен „Василица романи“, показаха какво представлява сурвачката, как се изработва тя и с наричанията и благопожеланията си сурвакаха, макар и от разстояние, Негово Превъзходителство Кристоф Айххорн.

  Проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 3” към ЦМЕДТ е програма с  проектни дейности, насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните, повишаване на успеха  и намаляване на броя на отсъствията по неуважителни причини, овластяване на ромските родители и включването им в училищния живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища. Във връзка с този проект в училището функционира група с Факултативни учебни часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор” , с което се развива и прилага Образователния модел  „Включващо интеркултурно образование”, който се базира на:

  • Работа с ученици , членове на ученическия парламент;
  • Работа с родители, членове на родителския  клуб;
  • Квалификация на учителите чрез споделяне на добри практики с модела „Учене чрез обмяна на опит”, за което се  организират общински и областни  конференции и срещи , практикуми, форуми и изяви;

  Проектът предвижда също така дейности за формиране на благоприятна обществена среда и промяна на общественото мнение с цел подкрепа за качественото образование и образователната интеграция на ромските деца. По този проект се организират извънкласни и извънучилищни инициативи за повишаване на интереса и активността в училища. Пример за това е участието на учениците в Детския ромски фестивал „Отворено сърце“. Работа с учениците в групата с ФУЧ по „Фолклор на етносите – ромски фолклор” дава възможност както на ромските, така и на учениците от българския етнос заедно да учат и да творят, да споделят и да толерират културните си ценности, да се изявят заедно на празници и тържества, да зачитат различията си и да се гордеят с произхода си.

  ДЕН НА РОМСКАТА ГОРДОСТ И КУЛТУРА

  14 ЯНУАРИ – ВАСИЛИЦА – РОМСКАТА НОВА ГОДИНА

  КОЛЕДА