Home » Различни, но заедно

Последни публикации

Новини

    Различни, но заедно

    В периода 13.07.2022 год – 15.07.2022 год., учитеите от Основно училище „Отец Паисий“ участваха в обучение на тема: „Мениджъмт на мутикултурната образователна среда – стратегии и подходи за ефективно обучение“, проведено в хотел Дипломат плаза град Луковид.

    В периода 29.08.2021год – 31.08.2021 год., учителите от Основно училище „Отец Паисий“ участваха в обучение на тема: „Иновативни методи и средства за работа в мултикултурна среда“, проведено в хотел Дипломат Плаза град Луковид. Обучението е организирано по Проект „Различни, но заедно“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, чрез Оперативна подкрепа на „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г