Home » Обучение от разстояние в електронна среда

Последни публикации

Новини

  Обучение от разстояние в електронна среда

  Организация за възстановяване на присъствен образователен процес вОУ“Отец Паисий“ село Борован за учениците от І до ІV клас в условията на безопасна среда, като:

  1. Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на условията:

  2. Доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID- 19 в училището за тестване на учениците;

  3. Писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19;

  4. Педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за ваксиниране, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено изследване в лицензирана лаборатория (зелен сертификат) или е дал съгласие за тестване в институцията два пъти седмично с бързи антигенни тестове за COVID-19, закупени от училището;

  Обучителни материали за ученици

  Електронно четими учебници

  Просвета

  Klett

  Бит и техника

  Академико

  Образователни сайтова

  В помощ на учители, ученици и родители

  Портал в помощ на ОРЕС

  Помощни материали в касната стая Teams

  Влизане в класната стая на Teams