Постижения

На 15.Х.2018 г. в РУО – гр. Враца бе проведен заключителен форум по проект „Твоят час“ на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
На събитието бяха наградени ученици достойно представили се с участието си в проекта.
Анатоли Цветанов Марков от 3 клас бе награден за постигнати отлични резултати и успешно представяне в дейностите по проекта.