Новини

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

На 08.12.2018 год., във връзка с провеждане на обучения по обучителни програми на РААБЕ България по Тематично направление 1. Иновативни методи в преподаването по Проект BG05M20P001 -2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 в нашето училище се проведе обучение на тема: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“.
Лектор по темата на проекта беше г-н Николай Ценов – кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране – гр. Враца и г-жа Лалова, представител на РААБЕ България.

 

Равен шанс- достъп до средно образование

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ на визита в ОУ „Отец Паисий“ с. Борован.
Само няколко дни след Деня на Народните будители, Сдружение „ Нов път“ проведе среща с учениците от 7 клас на Основно училище „Отец Паисий“ с. Борован с цел представяне на Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“, финансирана от Тръст за социална алтернатива. Програмата се изпълнява за втора поредна година от Сдружението и има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери, чрез подсигуряване на учебници, учебни помагала и пособия и ако е необходимо други разходи на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.
Срещата премина под формата на дискусия , в която учениците получиха информация за Програмата и мотивация за продължаване на образованието и успешно завършване на основно образование за да могат да бъдат участници в следващата Програма „Равен шанс- достъп до средно образование

 

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.

Учениците от ОУ „Отец Паисий“ отбелязаха празника  с литературна програма. Директорът на училището Нели Найчова пожела на учениците  – нестихващ стремеж към овладяване  тайните на науката, на учителите  – много  творчески успехи.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

22.Х – 26.Х.2018 год., във връзка с провеждането на Национална седмица на четенето в нашето училище се състояха редица инициативи, включващи изготвяне на информационно табло посветено на седмицата на четенето, детски куклен театър: „Приказните герои оживяват“, Чета с мама и татко, маратон на четенето проведен в библиотеката на читалището, дискусия на тема: „Моята любима книга“ и кръгла маса на тема: „Езикът, който ни събира и разделя“. Бяха връчени и грамоти за най-добър четец, най-добър рецитатор и есе на тема: „Езикът, който ни събира и разделя“

БДП

На 03.Х.2018 година, в качеството си на гост-лектор г-жа Силвия Коцилковска от Автошкола „ДИГСИ“ гр. Враца.
изнесе две образователни беседи по БДП, на тема: „Познаваме ли правилата за движение като пешеходци?“ пред учениците от начален и прогимназиален клас.
Ученици показаха своите знания, като се включиха активно в дискусиите по темата, с което впечатлиха приятно лектор.