Колектив

12871486_1083065251731705_6194091923386778131_nДИРЕКТОР – НЕЛИ НАЙЧОВА

Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр Благоевград

Специалност: Химия и опазване на околната среда

Учителски екип  през  учебната 2018/2019 година:

Ивалин Сълковски – Начална училищна педагогика – III-то  ПКС

Милена Коцилковска – Начална училищна педагогика – V-то ПКС

Ива Иванчев – Начална училищна педагогика – II-ро ПКС

Мима Павлова – Начална училищна педагогика

Даниела Ангелова – Български език и литература – IV-то ПКС

Ралица Георгиева – Английски език

Евгения Коцовска – Математика – II-ро ПКС

Ива Гачовска – История и цивилизация

Маруся Гаврилова – Биология и здравно образование – III-то ПКС

Цветана Митева – Физика и астрономия – II-ро ПКС

Учители в група ЦДО през учебната 2018/2019 година

Илияна Мончовска

Калина Иванова

Красяна Левашка

Първолета Бошкова

Елеонора Петрова

Стела Йорданова

Евелина Ценьова

Ресурсен учител:

Ася Каменова

Училищен психолог:

Ана Драгойчева