Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ В ГРУПА ЦДО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Първи клас – Ивалин Сълковска, учител в група ЦДО – Илияна Мончовска

Втори клас – Милена Коцилковска, учител в група ЦДО – Калина Иванова

Трети клас – Ива Иванчева, учител в група ЦДО -Красяна Левашка

Четвърти клас – Мима Павлова, учител в група ЦДО – Първолета Бошкова

Пети клас – Цветана Митева, учител в група ЦДО – Елеонора Петрова

Шести клас – Ива Гачовска, учител в група ЦДО – Стела Йорданова

Седми клас – Даниела Ангелова, учител в група ЦДО – Евелина Ценьова

Нели Найчова – Химия и опазване на околната среда 7 клас

Ралица Георгиева – Английски език 2 – 7 клас

Маруся Гаврилова – Биология и здравно образование, География и икономика, Човекът и природата 5 – 7 клас

Евгения Коцовска – Математика 5 – 7 клас