За нас

Основано в зората на Българското възраждане, когато само в четиридесет и две населени места в България има светилища за просвета.

До 1834 година борованското училище се помещава в частни къщи, когато край воденицата е построена килия, в която е настанено училището.

След освобождението от османска власт, интересът към училището и жаждата за знания са огромни, но двете стаи на килийното училище не могат да поберат желаещите деца.

По инициатива на тогавашния пръв учител – Първан Бенов Върбовски е построено ново училище, наречено „Отец Паисий“. Средствата са събирани доброволно от населението и строежът започва през 1880 година и завършва през 1882 година.

Първоначално са изградени четири класни стаи, а по – късно е пристроена и канцелария за учителите. След въвеждане на задължително основно образование, училището става тясно за всички подлежащи ученици и така през 1905 година започва строежът на ново училище наречено „Кирил и Методий“.

През 1924 година в построено и училище“ Христо Ботев“. В двете училища се обучават децата от началния курс, а в „Отец Паисий“ се обучават деца от прогимназиалния курс.

През 1937 година е изградена нова сграда, а през 1939 година е построен и втори етаж.

След 1944 година е построен и физкултурен салон към училището.

През 60-те години на двадесети век започват значителни подобрения на материално техническата база – изградена е спортна площадка. Обучението се извършва на една смяна. Голяма част от учениците  се занимават с извънкласни занимания.  За качеството на образованието и успеха на училището се грижи екип от високо квалифицирани учители.

През 2010 година учебното заведение е изцяло ремонтирано по програмата за енергийна ефективност на българските училища.

Днес Основно училище „Отец Паисий“ разполага с добра материална база, включваща модерно оборудвани учебни кабинети, ремонтиран физкултурен салон, компютърни  кабинети с кабелен и безжичен Интернет покриващ територията на учебното заведение, двора и парка, обновена столова.